Brf Vinterrosen 1

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand ska godkännas av styrelsen. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten samt vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före önskat uthyrande datum. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning under en begränsad tidsperiod kan exempelvis vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Styrelsen har som princip att godkänna andrahandsuthyrning upp till högst två år, för ett år i taget. Styrelsen ska erhålla en kopia på andrahandskontraktet. Syftet med att begränsa andrahandsuthyrning är att styrelsen ska se till föreningen som helhet; vilket bland annat innebär att de som bor i föreningen ska känna ansvar för fastigheten samt vara engagerade och delaktiga i föreningens göromål. Informera din andrahandshyresgäst om ordningsregler.