Brf Vinterrosen 1

Nyheter

Inbrott

2016-10-04

Vi har haft inbrottsförsök i källaren på F23 natten 27:e september. De gick in genom tvättstugefönstret som ofta inte är ordentligt stängt. Det kommer att sättas inkrypningsskydd för fönstret så att man inte kan komma in där framöver. Låt oss också hjälpas åt att hålla portar, dörrar mot innergård och grind stängda ordentligt.

Säkerhetsdörrar

2016-10-04

Det kommer inom kort distribueras ett förslag på säkerhetsdörrar till de som är intresserade. Enligt diskussion på stämman kommer vi genomföra en upphandling för de som är intresserade av och beredda att på egen hand finansiera installation av säkerhetsdörr. Vid frågor kan man kontakta Cecilia Eriksson i styrelsen.

Tvättstugan

2016-10-04

Vi passar på att tipsa om inställningar på torktumlare och torkskåp för att få till en effektiv torkning: Torkskåpet slår ifrån om man har igång det för länge på full effekt, så länge man håller torktemperaturen på 60 grader så uppstår inte problemet och tvätten hinner bli torr under passet. När det gäller torktumlaren är tipset att ställa in torktiden manuellt – dvs använda alternativet där du själv anger torktid t ex 1 timme istället för att välja ett av de förinställda programmen. I de förinställda programmen verkar maskinen nämligen ha svårt att läsa av när ’allt’ är torrt och kan stänga av torkningen när t ex strumpor är torra medan övrig tvätt fortfarande är fuktig. Observera att det endast är tillåtet att boka ett tvättpass i taget. Om man inte kan utnyttja sin tid ska man avboka den så att tvättstugan inte står tom på uppbokade tider.

Personliga tillhörigheter i trapphusen

2016-10-04

På senare tid har vi märkt och medlemmar har uppmärksammat oss på att det står en del blandade föremål i entré och trapphus. Vi vill därför påminna om att det av utrymningsskäl inte är tillåtet att förvara saker i entréerna och trapphusen, detta inkluderar exempelvis blomkrukor, dörrmattor och temporära soppåsar. Enda undantaget är rullatorer och barnvagnar i enlighet med ordningsreglerna. Vi vill också påminna om att nu när det börjar bli kallare ska dörrarna mellan entréerna och trapphuset på Falugatan hållas stängda för att minska värmesvinnet.